Missie

De vzw Nona is een vereniging die solidariteit wil omzetten in de praktijk.
Met kleinschalige initiatieven proberen we kinderen in Roemenië een mooie toekomst te bieden.

Onze doelstelling is eenvoudig maar belangrijk: ‘hulp bieden aan de Roemeense bevolking in het algemeen en aan de kinderen in het bijzonder’

Het eerste project van NONA in 2001 was de oprichting van een plaats waar kinderen konden ontspannen en leren. Zo kwamen we tot de uitrusting van een speelkamer en de aanwerving van een opvoedster in het kinderziekenhuis MS Curie te Boekarest. Dit alles was met de steun en onder impuls van Dr Dan Catana, kinderchirurg (ondertussen overleden).

Snel is gebleken dat opvang alleen onvoldoende was. De nood aan onderwijs, bij de meestal langdurig opgenomen kinderen, was groot. Daarom startten we een didactisch project.

les-op-kamer-04

Dr Catana kon bekomen dat de Ierse organisatie Help us Dry the Tears (HUDT) een houten schoolgebouw bouwde in de tuin van het ziekenhuis. Het schooltje werd ingehuldigd in november 2006. Onze vzw Nonamechild betaalt de lonen van de leerkrachten die in het schooltje en aan bed les geven.

De school kreeg de naam Centrul Educational Sfânta Faustina’.

sf-new-2012-337Sindsdien is NONA de lonen van de opvoedster en de leerkrachten verder blijven betalen, in afwachting dat de overheid de school officieel erkent voor subsidiëring. Hiertoe worden de nodige stappen ondernomen door de huidige coördinator Myriam Ghenta.

Naast het financiële aspect ondersteunt vzw NONA ook de pedagogisch-didactische werking van de school onder andere in samenwerking met de ziekenhuisschool van de stad Gent en de afdeling orthopedagogiek van de Gentse Universiteit.

Verder organiseren we verschillende vormingen, uitwisselingen en stages voor het team van Sfanta Faustina. Hierover kan u meer info terugvinden bij de activiteiten.

VZW Nonamechild is lid van ADR-Vlaanderen. Deze vzw groepeert en ondersteunt de werking van een 50-tal Vlaamse vrijwilligersorganisaties actief in Roemenië.

Het team van Sfanta Faustina:

Myriam (coördinator), Tuta (leerkracht lager onderwijs), Claudia (leerkracht hoger onderwijs), Adela (spelactiviteiten):