Missie

De vzw Nona is een vereniging die solidariteit wil omzetten in de praktijk.
Met kleinschalige initiatieven proberen we kinderen in Roemenië een mooie toekomst te bieden.

Onze doelstelling is eenvoudig maar belangrijk: ‘hulp bieden aan de Roemeense bevolking in het algemeen en aan de kinderen in het bijzonder’

Op vraag van Dr Dan Catana, kinderchirurg in het MS Curie ziekenhuis te Boekarest werd het eerste project van NONA in 2001 gerealiseerd. Het was het inrichten van een plaats waar kinderen konden ontspannen en leren. Met onze financiële en materiele steun werd een speelkamer ingericht en kon een opvoedster aangeworven worden in het kinderziekenhuis. Jammer genoeg overleed Dr. Catana in 2006. Echter, om zijn engagement levendig te houden, besloten we om verder steun te bieden. 

Snel is gebleken dat opvang alleen onvoldoende was. De nood aan onderwijs, bij de meestal langdurig opgenomen kinderen, was groot. Daarom startten we een didactisch project.

les-op-kamer-04

Dr Catana kon bekomen dat de Ierse organisatie Help us Dry the Tears (HUDT) een houten schoolgebouw bouwde in de tuin van het ziekenhuis. Het schooltje werd ingehuldigd in november 2006. Onze vzw Nonamechild betaalt de lonen van de leerkrachten die in het schooltje en in het ziekenhuis aan bed les geven.

De school kreeg de naam Centrul Educational Sfânta Faustina’.

sf-new-2012-337Sindsdien is NONA de lonen van de opvoedster en de leerkrachten verder blijven betalen, in afwachting dat de overheid de school officieel erkent voor subsidiëring. Hiertoe worden de nodige stappen ondernomen door de huidige coördinator Myriam Ghenta.

Naast het financiële aspect ondersteunt vzw NONA ook de pedagogisch-didactische werking van de school onder andere in samenwerking met de ziekenhuisschool van de stad Gent en de afdeling orthopedagogiek van de Gentse Universiteit.

Verder organiseren we verschillende vormingen, uitwisselingen en stages voor het team van Sfanta Faustina. Hierover kan u meer info terugvinden bij de activiteiten.

VZW Nonamechild is lid van ADR-Vlaanderen. Deze vzw groepeert en ondersteunt de werking van een 50-tal Vlaamse vrijwilligersorganisaties actief in Roemenië.

Het team van Sfanta Faustina:

Myriam (coördinator), Tuta (leerkracht lager onderwijs), Claudia (leerkracht hoger onderwijs), Adela (spelactiviteiten):